Analýza profese insolvenčního správce

Název práce: The Analysis of Profession of Insolvency Trustee
Autor(ka) práce: Hlaváčková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Půbalová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This master’s thesis provides a comprehensive overview of the profession of an insolvency trustee in the Czech Republic and of Czech insolvency trustees, as professionals. None of these areas has been examined and described before. This thesis is divided in two parts. The first is theoretical and describes the scientific approach of job analysis as well as legal regulation of the insolvency trustees in the Czech Republic. The second, practical part then contains the analysis of the profession in the form of an professiogram and analysis of the professionals in the form of a profile of typical trustee. The analyses are based on extensive primary research, during which all reachable insolvency trustees in the Czech Republic were addressed, as well as on primary data from public sources.
Klíčová slova: Insolvency trustee; Job analysis; Insolvency law
Název práce: Analýza profese insolvenčního správce
Autor(ka) práce: Hlaváčková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pauknerová, Daniela
Oponenti práce: Půbalová, Kateřina
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato diplomová práce poskytuje komplexní přehled o profesi insolvenčního správce v České republice a českých insolvenčních správcích jako profesionálech. Žádná z těchto oblastí nebyla dříve zkoumána a popsána. Tato práce je rozdělena do dvou částí. První je teoretická a popisuje vědecký přístup k analýze pracovních pozic i právní úpravu insolvenčních správců v České republice. Druhá, praktická část pak obsahuje analýzu profese ve formě profesiogramu a analýzy profesionálů ve formě profilu typického správce. Analýzy vycházejí z rozsáhlého primárního výzkumu, během kterého byli osloveni všichni dosažitelní insolvenční správci v České republice, jakož i z primárních dat z veřejných zdrojů.
Klíčová slova: Insolvenční správce; Profesiografie; Insolvenční právo

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra manažerské psychologie a sociologie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 2. 2017
Datum podání práce: 15. 8. 2017
Datum obhajoby: 14. 9. 2017
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60851/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: