State Ownership in the EU: Comparative analysis

Thesis title: State Ownership in the EU: Comparative analysis
Author: Mészáros, Pavel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Žamberský, Pavel
Opponents: Cabello, Andrea
Thesis language: English
Abstract:
This paper attempts to investigate the degree to which the change of ownership, in other words, privatization, affects the key performance indicators of companies in the EU up to 4 years after the change. We employed propensity score matching with consequent difference in differences method to estimate overall average treatment on the treated as well as subsequently differentiating between magnitudes of privatization. We find an increase in profitability, leverage and the size in terms of total assets of the privatized firms. Conversely, the size in terms of turnover is negatively affected as a consequence of minority privatization and positively due to the full privatization. Furthermore, we find a sign of the positive correlation between the remaining stake of the government and leverage.
Keywords: propensity score matching; The European Union; partial privatization; average treatment on the treated; key performance indicators
Thesis title: Státní vlastnictví v EU: Komparativní analýza
Author: Mészáros, Pavel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Žamberský, Pavel
Opponents: Cabello, Andrea
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce si klade za cíl prozkoumat, do jaké míry má změna vlastnictví, v tomto případě privatizace, vliv na klíčové ukazatele výkonnosti společností v EU až do 4 let po změně. Použili jsme metodu párování v následné kombinaci s metodou rozdíly v rozdílech, abychom odhadli průměrný dopad intervence na podpořených jednotkách. Zároveň jsme posléze diferencovali různé rozsahy privatizací. Našli jsme zvýšení ziskovosti, zadluženosti a velikosti firmy z hlediska celkových aktiv. Naopak velikost firmy z hlediska obratu je negativně poznamenána menšinovou privatizací a pozitivně uplnou privatizací. Navíc nacházíme pozitivní korelaci mezi pozůstávajícím kapitálovým podílem státu a zadlužeností.
Keywords: metoda párování; klíčové ukazatele výkonnosti; průměrný dopad intervence; Evropská unie; částečná privatizace

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Economic Relations

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 1. 2017
Date of submission: 24. 11. 2017
Date of defense: 31. 1. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63813/podrobnosti

Files for download

    Last update: