Státní vlastnictví v EU: Komparativní analýza

Název práce: State Ownership in the EU: Comparative analysis
Autor(ka) práce: Mészáros, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Cabello, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This paper attempts to investigate the degree to which the change of ownership, in other words, privatization, affects the key performance indicators of companies in the EU up to 4 years after the change. We employed propensity score matching with consequent difference in differences method to estimate overall average treatment on the treated as well as subsequently differentiating between magnitudes of privatization. We find an increase in profitability, leverage and the size in terms of total assets of the privatized firms. Conversely, the size in terms of turnover is negatively affected as a consequence of minority privatization and positively due to the full privatization. Furthermore, we find a sign of the positive correlation between the remaining stake of the government and leverage.
Klíčová slova: propensity score matching; The European Union; partial privatization; average treatment on the treated; key performance indicators
Název práce: Státní vlastnictví v EU: Komparativní analýza
Autor(ka) práce: Mészáros, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Žamberský, Pavel
Oponenti práce: Cabello, Andrea
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce si klade za cíl prozkoumat, do jaké míry má změna vlastnictví, v tomto případě privatizace, vliv na klíčové ukazatele výkonnosti společností v EU až do 4 let po změně. Použili jsme metodu párování v následné kombinaci s metodou rozdíly v rozdílech, abychom odhadli průměrný dopad intervence na podpořených jednotkách. Zároveň jsme posléze diferencovali různé rozsahy privatizací. Našli jsme zvýšení ziskovosti, zadluženosti a velikosti firmy z hlediska celkových aktiv. Naopak velikost firmy z hlediska obratu je negativně poznamenána menšinovou privatizací a pozitivně uplnou privatizací. Navíc nacházíme pozitivní korelaci mezi pozůstávajícím kapitálovým podílem státu a zadlužeností.
Klíčová slova: metoda párování; klíčové ukazatele výkonnosti; průměrný dopad intervence; Evropská unie; částečná privatizace

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 5. 1. 2017
Datum podání práce: 24. 11. 2017
Datum obhajoby: 31. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63813/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: