B2B online marketing on the example of selected company

Thesis title: Online B2B marketing na příkladu vybrané firmy
Author: Totková, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Zeman, Jiří
Opponents: Filipová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá online marketingem v B2B prostředí, se zaměřením na trh stavebnictví a společnost Skanska, kdy hlavním cílem diplomové práce je zhodnocení role online marketingu na tomto trhu. Úvodní kapitola se nejprve snaží o teoretické vymezení pojmu B2B online marketingu, následně je uveden marketingový mix ve stavebnictví. Další část práce se věnuje analýze trhu stavebnictví, konkrétně se zaměřením na aktuální vývoj trhu a budoucí trendy, a dále také Porterově analýze. Vybrané stavební firmy jsou následně zkoumány z hlediska jejich online marketingových aktivit a z hlediska používaných online komunikačních nástrojů. Závěrečná část práce hodnotí online komunikaci vybraných společností dle určitých kritérií a doporučuje možná zlepšení online aktivit pro společnost Skanska.
Keywords: B2B prostředí; online marketing; stavebnictví; marketingový mix; Porterova analýza
Thesis title: B2B online marketing on the example of selected company
Author: Totková, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Zeman, Jiří
Opponents: Filipová, Alena
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with online marketing in B2B environment, with focus on construction industry and specifically on Skanska company. The main aim of tis thesis is to evaluate the function of online marketing in this specific market. The first chapter outlines theoretical basis of B2B online marketing and afterwards describes marketing mix that is applied on construction industry. The second chapter is devoted to actual trends and prospective development of this market, and to Porter analysis as well. The selected construction companies are studied from the point of view of their online marketing activities and online marketing tools. The last chapter assesses online marketing of companies according to chosen criterions and recommends a few improvements of Skanska online activities.
Keywords: B2B; Porter analysis; online marketing; marketing mix; construction

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Retailing and Commercial Communications

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 12. 2016
Date of submission: 6. 12. 2017
Date of defense: 31. 1. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/60022/podrobnosti

Files for download

    Last update: