Corporate Culture of Toyota Tsusho Europe S.A. Czech Branch

Thesis title: Firemní kultura společnosti Toyota Tsusho Europe S.A., organizační složka v České republice
Author: Šibravová, Nikola
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Müllerová, Františka
Opponents: Bílková, Vendula
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem této kvalifikační práce je odpovědět na otázku do jaké míry kulturní odlišnosti ovlivňují kooperaci mezi Čechy a Japonci v rámci jednoho konkrétního celku, tedy společnosti Toyota Tsuho Europe S.A. s organizační složkou v České republice. Rovněž je cílem charakterizovat firemní kulturu organizace a zjistit do jaké míry je tato kultura ovlivňována mateřskou společností. První kapitola slouží jako teoretický základ práce, objasňuje pojmy vztahující se k danému tématu. Následující kapitola komplexně představuje vývoj, historii a vize holdingové společnosti Toyota Tsusho Corporation. Úvod třetí kapitoly charakterizuje českou pobočku Toyota Tsusho Europe S.A. a podrobně rozebírá jednotlivé prvky její firemní kultury. Druhá část poslední kapitoly je částí empirickou, zahrnuje výsledky dotazníkového šetření, jehož účelem bylo zjistit vzájemné všeobecné mínění obou kultur o interní komunikaci a spolupráci.
Keywords: Firemní kultura; národní kultura; kulturní odlišnosti; multikulturní kooperace
Thesis title: Corporate Culture of Toyota Tsusho Europe S.A. Czech Branch
Author: Šibravová, Nikola
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Müllerová, Františka
Opponents: Bílková, Vendula
Thesis language: Česky
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is to answer the question to what extent does the cultural differences between Czech and Japanese influence their cooperation within Toyota Tsusho Europe S.A. Czech Branch. Another aim is to chracterize corporate culture and find out to what extent does holding company influence this particular branch. The first chaper provides theoretical background and clarifys fundamental terms related to the topic. Following chapter introduces global development, history and visions of Toyota Tsusho Corporation (holding company). The last chaper characterizes Toyota Tusho Europe S.A. Czech Branch and analyzes the elements of the corporate culture. The last part of the third chapter is empirical section based on questionnaire which was related to the Czech-Japanese cooperation and communication within the company.
Keywords: corporate culture; national culture; cooperation

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 22. 2. 2017
Date of submission: 8. 12. 2017
Date of defense: 15. 1. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/60960/podrobnosti

Files for download

    Last update: