Firemní kultura společnosti Toyota Tsusho Europe S.A., organizační složka v České republice

Název práce: Firemní kultura společnosti Toyota Tsusho Europe S.A., organizační složka v České republice
Autor(ka) práce: Šibravová, Nikola
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Bílková, Vendula
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem této kvalifikační práce je odpovědět na otázku do jaké míry kulturní odlišnosti ovlivňují kooperaci mezi Čechy a Japonci v rámci jednoho konkrétního celku, tedy společnosti Toyota Tsuho Europe S.A. s organizační složkou v České republice. Rovněž je cílem charakterizovat firemní kulturu organizace a zjistit do jaké míry je tato kultura ovlivňována mateřskou společností. První kapitola slouží jako teoretický základ práce, objasňuje pojmy vztahující se k danému tématu. Následující kapitola komplexně představuje vývoj, historii a vize holdingové společnosti Toyota Tsusho Corporation. Úvod třetí kapitoly charakterizuje českou pobočku Toyota Tsusho Europe S.A. a podrobně rozebírá jednotlivé prvky její firemní kultury. Druhá část poslední kapitoly je částí empirickou, zahrnuje výsledky dotazníkového šetření, jehož účelem bylo zjistit vzájemné všeobecné mínění obou kultur o interní komunikaci a spolupráci.
Klíčová slova: Firemní kultura; národní kultura; kulturní odlišnosti; multikulturní kooperace
Název práce: Corporate Culture of Toyota Tsusho Europe S.A. Czech Branch
Autor(ka) práce: Šibravová, Nikola
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Müllerová, Františka
Oponenti práce: Bílková, Vendula
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main aim of this bachelor thesis is to answer the question to what extent does the cultural differences between Czech and Japanese influence their cooperation within Toyota Tsusho Europe S.A. Czech Branch. Another aim is to chracterize corporate culture and find out to what extent does holding company influence this particular branch. The first chaper provides theoretical background and clarifys fundamental terms related to the topic. Following chapter introduces global development, history and visions of Toyota Tsusho Corporation (holding company). The last chaper characterizes Toyota Tusho Europe S.A. Czech Branch and analyzes the elements of the corporate culture. The last part of the third chapter is empirical section based on questionnaire which was related to the Czech-Japanese cooperation and communication within the company.
Klíčová slova: corporate culture; national culture; cooperation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 2. 2017
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 15. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60960/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: