UN Security Council and New Security: Evolution of Threats to International Peace and Security Understanding

Thesis title: Rada bezpečnosti OSN a nová bezpečnost: Vývoj chápání hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost
Author: Tměj, Jakub
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Trávníčková, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá vývojem pojetí bezpečnosti v rozhodovací praxi Rady bezpečnosti OSN. Autor vychází z teoretického rámce, který nabízí podobor disciplíny mezinárodních vztahů, bezpečnostní studia, především pak z příspěvků tzv. kodaňské školy. Konkrétněji je v rámci této práce prokázáno, zda dochází v rámci činnosti Rady bezpečnosti OSN k vývoji chápaní bezpečnosti směrem k novému pojetí bezpečnosti, jak bylo formulováno v akademické debatě. S přispěním obsahové analýzy vybraných rezolucí Rady bezpečnosti OSN je vyhodnoceno, zda lze v rozhodovací praxi Rady bezpečnosti OSN pozorovat tzv. rozšiřování a prohlubování konceptu bezpečnosti. V návaznosti na výsledky analýzy jsou představeny související výzvy, které jsou zasazeny do širšího kontextu vývoje mezinárodních vztahů.
Keywords: bezpečnost; Rada bezpečnosti OSN; hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost; obsahová analýza; diskurzivní analýza
Thesis title: UN Security Council and New Security: Evolution of Threats to International Peace and Security Understanding
Author: Tměj, Jakub
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Rolenc, Jan Martin
Opponents: Trávníčková, Zuzana
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis deals with a security concept evolution in a decision-making of the UN Security Council. Theoretical framework of the thesis is formed by a sub-discipline of international relations, the security studies, especially by contributions of Copenhagen School authors. Specifically, the thesis examines whether is the security concept applied by the UN Security Council in its decision-making evolving in the direction of so called new security concept, as formulated in the academic debate. With contribution of a content analysis of selected UN Security Council resolutions is assessed, whether the UN Security Council decision-making shows traces of broadening and deepening of the security concept. Based on the results of analysis related challenges are introduced. These are then reflected in a broader context of international relations development.
Keywords: security; UN Security Council; threats to interantional peace and security; content analysis; discourse analysis

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 2. 2015
Date of submission: 8. 12. 2017
Date of defense: 24. 1. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/51235/podrobnosti

Files for download

    Last update: