Rada bezpečnosti OSN a nová bezpečnost: Vývoj chápání hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost

Název práce: Rada bezpečnosti OSN a nová bezpečnost: Vývoj chápání hrozeb pro mezinárodní mír a bezpečnost
Autor(ka) práce: Tměj, Jakub
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se zabývá vývojem pojetí bezpečnosti v rozhodovací praxi Rady bezpečnosti OSN. Autor vychází z teoretického rámce, který nabízí podobor disciplíny mezinárodních vztahů, bezpečnostní studia, především pak z příspěvků tzv. kodaňské školy. Konkrétněji je v rámci této práce prokázáno, zda dochází v rámci činnosti Rady bezpečnosti OSN k vývoji chápaní bezpečnosti směrem k novému pojetí bezpečnosti, jak bylo formulováno v akademické debatě. S přispěním obsahové analýzy vybraných rezolucí Rady bezpečnosti OSN je vyhodnoceno, zda lze v rozhodovací praxi Rady bezpečnosti OSN pozorovat tzv. rozšiřování a prohlubování konceptu bezpečnosti. V návaznosti na výsledky analýzy jsou představeny související výzvy, které jsou zasazeny do širšího kontextu vývoje mezinárodních vztahů.
Klíčová slova: bezpečnost; Rada bezpečnosti OSN; hrozby pro mezinárodní mír a bezpečnost; obsahová analýza; diskurzivní analýza
Název práce: UN Security Council and New Security: Evolution of Threats to International Peace and Security Understanding
Autor(ka) práce: Tměj, Jakub
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Oponenti práce: Trávníčková, Zuzana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis deals with a security concept evolution in a decision-making of the UN Security Council. Theoretical framework of the thesis is formed by a sub-discipline of international relations, the security studies, especially by contributions of Copenhagen School authors. Specifically, the thesis examines whether is the security concept applied by the UN Security Council in its decision-making evolving in the direction of so called new security concept, as formulated in the academic debate. With contribution of a content analysis of selected UN Security Council resolutions is assessed, whether the UN Security Council decision-making shows traces of broadening and deepening of the security concept. Based on the results of analysis related challenges are introduced. These are then reflected in a broader context of international relations development.
Klíčová slova: security; UN Security Council; threats to interantional peace and security; content analysis; discourse analysis

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 2. 2015
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 24. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/51235/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: