Data mining on public data

Thesis title: Data mining ve veřejných datech
Author: Borodin, Dmitry
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Rauch, Jan
Opponents: Chudán, David
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřena na použití data miningu na veřejných datech. Pro účely práce byla vybrána databáze teroristických činů (GTD). Analýza bude prováděna pomocí procedur CF-Miner a SD4ft-Miner systému LISp-Miner, který je akademickým systémem pro dobývání znalostí z databází. Práce obsahuje teoretickou část, úvod do doménové oblasti, řešení a interpretace analytických otázek. Hlavním cílem je nalezení odpovědí na položené analytické otázky.
Keywords: Data mining; GTD; LISp-Miner; CF-Miner; SD4ft-Miner
Thesis title: Data mining on public data
Author: Borodin, Dmitry
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Rauch, Jan
Opponents: Chudán, David
Thesis language: Česky
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the use of data mining on public data. As a purpose of this work, the database of terrorist acts (GTD) had been chosen. The analysis will be performed by means of the following procedures: CF-Miner and SD4ft-Miner of LISp-Miner system, which is an academic system for acquiring knowledge from databases. The thesis consists of theoretical part, introduction to the domain, solution and interpretation of analytical questions. The main objective is to find answers to the analytical questions which had been stated.
Keywords: Data mining; LISp-Miner; CF-Miner; SD4ft-Miner; GTD

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 24. 11. 2016
Date of submission: 11. 12. 2017
Date of defense: 26. 1. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/59759/podrobnosti

Files for download

    Last update: