Data mining ve veřejných datech

Název práce: Data mining ve veřejných datech
Autor(ka) práce: Borodin, Dmitry
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Chudán, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je zaměřena na použití data miningu na veřejných datech. Pro účely práce byla vybrána databáze teroristických činů (GTD). Analýza bude prováděna pomocí procedur CF-Miner a SD4ft-Miner systému LISp-Miner, který je akademickým systémem pro dobývání znalostí z databází. Práce obsahuje teoretickou část, úvod do doménové oblasti, řešení a interpretace analytických otázek. Hlavním cílem je nalezení odpovědí na položené analytické otázky.
Klíčová slova: Data mining; GTD; LISp-Miner; CF-Miner; SD4ft-Miner
Název práce: Data mining on public data
Autor(ka) práce: Borodin, Dmitry
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Rauch, Jan
Oponenti práce: Chudán, David
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the use of data mining on public data. As a purpose of this work, the database of terrorist acts (GTD) had been chosen. The analysis will be performed by means of the following procedures: CF-Miner and SD4ft-Miner of LISp-Miner system, which is an academic system for acquiring knowledge from databases. The thesis consists of theoretical part, introduction to the domain, solution and interpretation of analytical questions. The main objective is to find answers to the analytical questions which had been stated.
Klíčová slova: Data mining; LISp-Miner; CF-Miner; SD4ft-Miner; GTD

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 24. 11. 2016
Datum podání práce: 11. 12. 2017
Datum obhajoby: 26. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/59759/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: