Failed States as a Factor of International Relations

Thesis title: Zhroucené státy jako faktor mezinárodních vztahů
Author: Přikryl, Pavel
Thesis type: Disertační práce
Supervisor: Druláková, Radka
Opponents: Veselý, Zdeněk; Němečková, Tereza; Piknerová, Linda
Thesis language: Česky
Abstract:
Disertační práce Zhroucené státy jako faktor mezinárodních vztahů – Možnosti a meze peacekeepingové mise v Jižním Súdánu je jednopřípadovou kvalitativní studií, která zkoumá přístup mezinárodního prostředí, reprezentovaného OSN, ke státům vykazující nejvyšší míru zhroucení. Snaží se zjistit, zda principiální nastavení současných peacekeepingových misí OSN přináší zlepšení politicko-bezpečnostní, sociální a hospodářské situace v přijímacím státě. Současně se snaží zachytit stav dosaženého poznání v oblasti taxonomie, kvantifikace a teoretických přístupů ke zhrouceným státům.
Keywords: peacekeeping; zhroucené státy; Jižní Súdán; taxonomie zhroucených států; kvantifikace zhroucených států
Thesis title: Failed States as a Factor of International Relations
Author: Přikryl, Pavel
Thesis type: Dissertation thesis
Supervisor: Druláková, Radka
Opponents: Veselý, Zdeněk; Němečková, Tereza; Piknerová, Linda
Thesis language: Česky
Abstract:
Dissertation thesis Failed States as a Factor of International Relations – Possibilities and Limits of Peacekeeping Mission in South Sudan is a qualitative single case study exploring the approach of the international environment, represented by the United Nations, towards states experiencing the highest rate of state failure. It endeavours to find out whether the pricinple setting of current UN peacekeeping missions brings improvement in polical-security, social and economic situation of a host state. At the same time, it tries to capture the attained knowledge in taxonomy, quantification and theoretical approaches towards failed states.
Keywords: peacekeeping; South Sudan; taxonomy of failed states; quantification of failed states; failed states

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Type of study programme: Doktorský studijní program
Assigned degree: Ph.D.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 9. 2011
Date of submission: 27. 12. 2017
Date of defense: 26. 2. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/36610/podrobnosti

Files for download

    Last update: