Zhroucené státy jako faktor mezinárodních vztahů

Název práce: Zhroucené státy jako faktor mezinárodních vztahů
Autor(ka) práce: Přikryl, Pavel
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk; Němečková, Tereza; Piknerová, Linda
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Disertační práce Zhroucené státy jako faktor mezinárodních vztahů – Možnosti a meze peacekeepingové mise v Jižním Súdánu je jednopřípadovou kvalitativní studií, která zkoumá přístup mezinárodního prostředí, reprezentovaného OSN, ke státům vykazující nejvyšší míru zhroucení. Snaží se zjistit, zda principiální nastavení současných peacekeepingových misí OSN přináší zlepšení politicko-bezpečnostní, sociální a hospodářské situace v přijímacím státě. Současně se snaží zachytit stav dosaženého poznání v oblasti taxonomie, kvantifikace a teoretických přístupů ke zhrouceným státům.
Klíčová slova: peacekeeping; zhroucené státy; Jižní Súdán; taxonomie zhroucených států; kvantifikace zhroucených států
Název práce: Failed States as a Factor of International Relations
Autor(ka) práce: Přikryl, Pavel
Typ práce: Dissertation thesis
Vedoucí práce: Druláková, Radka
Oponenti práce: Veselý, Zdeněk; Němečková, Tereza; Piknerová, Linda
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Dissertation thesis Failed States as a Factor of International Relations – Possibilities and Limits of Peacekeeping Mission in South Sudan is a qualitative single case study exploring the approach of the international environment, represented by the United Nations, towards states experiencing the highest rate of state failure. It endeavours to find out whether the pricinple setting of current UN peacekeeping missions brings improvement in polical-security, social and economic situation of a host state. At the same time, it tries to capture the attained knowledge in taxonomy, quantification and theoretical approaches towards failed states.
Klíčová slova: peacekeeping; South Sudan; taxonomy of failed states; quantification of failed states; failed states

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politické vztahy
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 9. 2011
Datum podání práce: 27. 12. 2017
Datum obhajoby: 26. 2. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/36610/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: