Modeling the yield curve with applications for government bonds

Thesis title: Modeling the yield curve with applications for government bonds
Author: Kulíšková, Michaela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Cibulka, Jakub
Opponents: Siuda, Vojtěch
Thesis language: English
Abstract:
This bachelor thesis focuses on modeling the yield curves using two models: Nelson-Siegel and Nelson-Siegel-Svensson. We explain these two models in theoretical part of the thesis and apply them on our three countries - Netherlands, Slovenia and Czech Republic. Firstly, we estimate the coefficients for both models in R program. Subsequently, we use them and model the 3D graphs in matlab and examine the differences between them.The main contribution of this thesis is to compare the two mentioned models and decide witch can be better for fitting the yield curves using data from the secondary market. The results show that it is better to use the Nelson-Siegelmodel in order to more realistic approach.
Keywords: yield curve; Nelson-Siegel model; Nelson-Siegel-Svensson model; bonds
Thesis title: Modelování výnosové křivky s aplikací na státní dluhopisy
Author: Kulíšková, Michaela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Cibulka, Jakub
Opponents: Siuda, Vojtěch
Thesis language: English
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na modelování výnosových křivek pomocí Nelson-Siegel a Nelson-Siegel-Svensson modelů. V teoretické části budou modely popsány a vysvětleny v širším kontextu. V praktické části se pak dle nich vymodelují výnosové křivky za použití dat ze tří států - Nizozemí, Slovinska a České republiky. Za použití statistického programu R budou spočítány koeficienty pro dané modely, které se pak použijí pro modelování 3D grafu výnosových křivek v matlabu. Dále se provede jejich porovnání. Vlastní přínos bakalářské práce je v aplikaci dvou výše zmíněných modelů na aktuálních datech ze sekundárního trhu a jejich následné porovnání. Výsledky práce ukazují, že je lepší použít Nelson-Siegel model z důvodu racionálnějšího odhadu výnosů.
Keywords: dluhopisy; výnosová křivka; Nelson-Siegel model; Nelson-Siegel-Svensson model

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 1. 2017
Date of submission: 8. 1. 2018
Date of defense: 30. 1. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61373/podrobnosti

Files for download

    Last update: