Modelování výnosové křivky s aplikací na státní dluhopisy

Název práce: Modeling the yield curve with applications for government bonds
Autor(ka) práce: Kulíšková, Michaela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Cibulka, Jakub
Oponenti práce: Siuda, Vojtěch
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis focuses on modeling the yield curves using two models: Nelson-Siegel and Nelson-Siegel-Svensson. We explain these two models in theoretical part of the thesis and apply them on our three countries - Netherlands, Slovenia and Czech Republic. Firstly, we estimate the coefficients for both models in R program. Subsequently, we use them and model the 3D graphs in matlab and examine the differences between them.The main contribution of this thesis is to compare the two mentioned models and decide witch can be better for fitting the yield curves using data from the secondary market. The results show that it is better to use the Nelson-Siegelmodel in order to more realistic approach.
Klíčová slova: yield curve; Nelson-Siegel model; Nelson-Siegel-Svensson model; bonds
Název práce: Modelování výnosové křivky s aplikací na státní dluhopisy
Autor(ka) práce: Kulíšková, Michaela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Cibulka, Jakub
Oponenti práce: Siuda, Vojtěch
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na modelování výnosových křivek pomocí Nelson-Siegel a Nelson-Siegel-Svensson modelů. V teoretické části budou modely popsány a vysvětleny v širším kontextu. V praktické části se pak dle nich vymodelují výnosové křivky za použití dat ze tří států - Nizozemí, Slovinska a České republiky. Za použití statistického programu R budou spočítány koeficienty pro dané modely, které se pak použijí pro modelování 3D grafu výnosových křivek v matlabu. Dále se provede jejich porovnání. Vlastní přínos bakalářské práce je v aplikaci dvou výše zmíněných modelů na aktuálních datech ze sekundárního trhu a jejich následné porovnání. Výsledky práce ukazují, že je lepší použít Nelson-Siegel model z důvodu racionálnějšího odhadu výnosů.
Klíčová slova: dluhopisy; výnosová křivka; Nelson-Siegel model; Nelson-Siegel-Svensson model

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2017
Datum podání práce: 8. 1. 2018
Datum obhajoby: 30. 1. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61373/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: