EU-wide stress tests of banks according to the methodology provided by EBA

Thesis title: Celoevropské zátěžové testy bank dle metodologie EBA
Author: Pršalová, Aneta
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Diviš, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce pojednává o zátěžových testech bankovního sektoru prováděných dle metodologie Evropského bankovního úřadu. Teoretická část vysvětluje základní východiska a pojmy, které jsou při tvorbě daných testů využívány. Za důležité jsem také považovala zmínit jednotlivé Basilejské dohody, především pak jejich požadavky na kapitál. V praktické části jsou analyzovány poslední zátěžové testy z roku 2016. Zabývám se zde nejen finálními výsledky, ale také všemi ostatními nutnými dokumenty a postupy, které EBA využívá. V poslední kapitole se věnuji velmi aktuální situaci, která pojednává o dopadech implementace IFRS 9 na výši kapitálového poměru.
Keywords: Zátěžové testy; Evropský bankovní úřad; Basel I; Basel II; Basel III; IFRS 9
Thesis title: EU-wide stress tests of banks according to the methodology provided by EBA
Author: Pršalová, Aneta
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Radová, Jarmila
Opponents: Diviš, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
This diploma thesis deals with stress tests of banking sector which are carried out according to the methodology of the European Banking Authority. The theoretical part explains basic points and terms which are used during the preparation of these tests. I did also consider very important to mention the concept of the Basel Accords, especially their capital requirements. The practical part analyzes the latest stress tests from 2016. I deal with not just the results but as well with many others documents and procedures which are used by EBA. In the last chapter, I consider very current situation which is associated with the impact of the implementation of IFRS 9 on capital ratio.
Keywords: Basel I; Basel II; Basel III; Stress tests; European Banking Authority; IFRS 9

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Banking and Insurance

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 6. 2017
Date of submission: 17. 1. 2018
Date of defense: 8. 2. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62339/podrobnosti

Files for download

    Last update: