Investment climate in Russia in energy and agricultural sectors from the perspective of opportunities for foreign direct investment

Thesis title: Investment climate in Russia in energy and agricultural sectors from the perspective of opportunities for foreign direct investment
Author: Evseeva, Anastasiia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: English
Abstract:
The thesis is aimed at presenting and analyzing the investment climate in Russia using SWOT analysis. It highlights the investment opportunities presented in Russia, advantages for foreign investors and compares them to the existing shortcomings and threats. The first part of the thesis concentrates on characterizing the agricultural sector in Russia, covering topics from macroeconomic indicators and production volumes to business environment and trade. The second part examines closely the investment clime in the agricultural sector, using the SWOT analysis, aiming attention at policy developments, prices of factors of production and new market opportunities. Following that, the third part describes the energy sector in Russia and, finally, the last part of the thesis analyzes the investment climate in the energy sector, outlining the major opportunities and aiming precise attention at the risks associated with investing into the energy sector.
Keywords: Russia; foreign direct investment (FDI); agriculture ; oil; gas
Thesis title: Investiční klima v Rusku v energetickém a zemědělském sektoru z pohledu příležitostí pro přímé zahraniční investice
Author: Evseeva, Anastasiia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Bolotov, Ilya
Thesis language: English
Abstract:
Práce je zaměřena na prezentaci a analýzu investičního klimatu v Rusku pomocí SWOT analýzy. Vyzdvihuje investiční příležitosti prezentované v Rusku, výhody pro zahraniční investory a porovnává je s existujícími nedostatky a hrozbami. První část práce se zaměřuje na charakterizaci zemědělského sektoru v Rusku, zahrnující témata z makroekonomických ukazatelů a objemů výroby do podnikatelského prostředí a obchodu. Druhá část podrobně zkoumá investiční klima v zemědělském sektoru pomocí SWOT analýzy, zaměřené na vývoj politiky, ceny výrobních faktorů a nové tržní příležitosti. Třetí část popisuje energetický sektor v Rusku, a nakonec poslední část práce analyzuje investiční klima v energetickém sektoru, vymezuje hlavní příležitosti a zaměřuje se na rizika spojená s investováním do energetického sektoru.
Keywords: přímé zahraniční investice (PZI); zemědělství; ropa; plyn; Rusko

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2017
Date of submission: 22. 4. 2018
Date of defense: 24. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61081/podrobnosti

Files for download

    Last update: