Role of media in conflicts: comparison of effect of media on conflicts in Vietnam and Rwanda

Thesis title: Role médií v konfliktech: komparace vlivu médií na konflikty ve Vietnamu a ve Rwandě
Author: Mlčková, Kateřina
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Havlová, Radka
Opponents: Žáková, Gabriela
Thesis language: Česky
Abstract:
Média mají velký vliv na publikum a na názor celé společnosti. Společenský názor pak může vytvářet vliv na politické představitele jednotlivých zemí. Skrz tento vliv může dojít až ke změně politických priorit a reálnému dopadu na změnu politiky zemí. V případě války ve Vietnamu se tak stalo a představitelé Spojených států amerických změnili přístup k zahraniční politice. V případě genocidy ve Rwandě se však nic takového nestalo. Pomocí zkoumání obou situací a komparace zvolených indikátorů lze analyzovat nutné podmínky pro reálný vliv mediálních sdělení na politiku jednotlivých zemí.
Keywords: propaganda; Rwanda; média; Vietnam
Thesis title: Role of media in conflicts: comparison of effect of media on conflicts in Vietnam and Rwanda
Author: Mlčková, Kateřina
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Havlová, Radka
Opponents: Žáková, Gabriela
Thesis language: Česky
Abstract:
Media have a big impact on its audience and on attitude of the society. This attitude of society could effect on political situation of each country. Because of this influence there could possibly be a change in political priorities and the policy could be changed. The great example is the Vietnam war where the american foreign policy was changed. On the contrary, nothing has happened in case of Rwandan genocide. We can analyse the compulsory conditions of real impact on state policy thanks to inspection of both events and comparison of chosen indicators.
Keywords: Vietnam; Rwanda; propaganda; media

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International and Diplomatic Studies

Information on submission and defense

Date of assignment: 15. 10. 2015
Date of submission: 25. 4. 2018
Date of defense: 5. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/54779/podrobnosti

Files for download

    Last update: