Role médií v konfliktech: komparace vlivu médií na konflikty ve Vietnamu a ve Rwandě

Název práce: Role médií v konfliktech: komparace vlivu médií na konflikty ve Vietnamu a ve Rwandě
Autor(ka) práce: Mlčková, Kateřina
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Žáková, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Média mají velký vliv na publikum a na názor celé společnosti. Společenský názor pak může vytvářet vliv na politické představitele jednotlivých zemí. Skrz tento vliv může dojít až ke změně politických priorit a reálnému dopadu na změnu politiky zemí. V případě války ve Vietnamu se tak stalo a představitelé Spojených států amerických změnili přístup k zahraniční politice. V případě genocidy ve Rwandě se však nic takového nestalo. Pomocí zkoumání obou situací a komparace zvolených indikátorů lze analyzovat nutné podmínky pro reálný vliv mediálních sdělení na politiku jednotlivých zemí.
Klíčová slova: propaganda; Rwanda; média; Vietnam
Název práce: Role of media in conflicts: comparison of effect of media on conflicts in Vietnam and Rwanda
Autor(ka) práce: Mlčková, Kateřina
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Havlová, Radka
Oponenti práce: Žáková, Gabriela
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Media have a big impact on its audience and on attitude of the society. This attitude of society could effect on political situation of each country. Because of this influence there could possibly be a change in political priorities and the policy could be changed. The great example is the Vietnam war where the american foreign policy was changed. On the contrary, nothing has happened in case of Rwandan genocide. We can analyse the compulsory conditions of real impact on state policy thanks to inspection of both events and comparison of chosen indicators.
Klíčová slova: Vietnam; Rwanda; propaganda; media

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní politika a diplomacie
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodních studií a diplomacie

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 15. 10. 2015
Datum podání práce: 25. 4. 2018
Datum obhajoby: 5. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/54779/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: