Virtual image of customer satisfaction with Czech telephone operators on social networks

Thesis title: Virtuální obraz zákaznické spokojenosti s českými telefonními operátory na sociálních sítích
Author: Savin, Anton
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Sklenák, Vilém
Opponents: Jelínek, Ivan
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce se zabývá mobilní komunikací v České republice. Seznamuje čtenáře s operátory na českém trhu, především s klasickými, ale částečně i s operátory virtuálními. Analyzuje se jak současná situace na trhu mobilních operátorů, tak i současná spokojenost zákazníků s těmito operátory. Analýza je provedena pomocí nástrojů pro monitorování a analýzy dat ze sociální sítě Facebook- Elasticsearch a Kibana. Na základě provedené datové analýzy se práce snaží odpovědět na otázku zákaznické spokojenosti s nabídkou tarifů a cen, které poskytují současní mobilní operátoři a zároveň nabídnout nejvhodnější řešení pro případného zákazníka.Klíčová slova
Keywords: Elasticsearch; mobilní síť; zákaznická spokojenost; mobilní trh; sociální síť; Facebook; Kibana; mobilní operátor
Thesis title: Virtual image of customer satisfaction with Czech telephone operators on social networks
Author: Savin, Anton
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Sklenák, Vilém
Opponents: Jelínek, Ivan
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis deals with the mobile communication in the Czech Republic. It introduces its reader to operators on the Czech market, especially to classic but also to virtual ones. Both current situation on the mobile operators market and current costumers satisfaction with those operators are analyzed by monitoring and analyzing Facebook data software- Elasticsearch and Kibana. Based on the data analysis carried out the thesis tries to establish customer satisfaction with price and tariff offers provided by current mobile operators and also to offer the best solution for a possible customer.
Keywords: customer satisfaction; Facebook; mobile communications market; Kibana; mobile network; social network; Elasticsearch; mobile operators

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information and Knowledge Engineering

Information on submission and defense

Date of assignment: 9. 4. 2018
Date of submission: 24. 4. 2018
Date of defense: 14. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65716/podrobnosti

Files for download

    Last update: