Virtuální obraz zákaznické spokojenosti s českými telefonními operátory na sociálních sítích

Název práce: Virtuální obraz zákaznické spokojenosti s českými telefonními operátory na sociálních sítích
Autor(ka) práce: Savin, Anton
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Jelínek, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce se zabývá mobilní komunikací v České republice. Seznamuje čtenáře s operátory na českém trhu, především s klasickými, ale částečně i s operátory virtuálními. Analyzuje se jak současná situace na trhu mobilních operátorů, tak i současná spokojenost zákazníků s těmito operátory. Analýza je provedena pomocí nástrojů pro monitorování a analýzy dat ze sociální sítě Facebook- Elasticsearch a Kibana. Na základě provedené datové analýzy se práce snaží odpovědět na otázku zákaznické spokojenosti s nabídkou tarifů a cen, které poskytují současní mobilní operátoři a zároveň nabídnout nejvhodnější řešení pro případného zákazníka.Klíčová slova
Klíčová slova: Elasticsearch; mobilní síť; zákaznická spokojenost; mobilní trh; sociální síť; Facebook; Kibana; mobilní operátor
Název práce: Virtual image of customer satisfaction with Czech telephone operators on social networks
Autor(ka) práce: Savin, Anton
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Sklenák, Vilém
Oponenti práce: Jelínek, Ivan
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis deals with the mobile communication in the Czech Republic. It introduces its reader to operators on the Czech market, especially to classic but also to virtual ones. Both current situation on the mobile operators market and current costumers satisfaction with those operators are analyzed by monitoring and analyzing Facebook data software- Elasticsearch and Kibana. Based on the data analysis carried out the thesis tries to establish customer satisfaction with price and tariff offers provided by current mobile operators and also to offer the best solution for a possible customer.
Klíčová slova: customer satisfaction; Facebook; mobile communications market; Kibana; mobile network; social network; Elasticsearch; mobile operators

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačního a znalostního inženýrství

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 4. 2018
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65716/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: