Analysis of communication strategy of Park Lane International School

Thesis title: Analysis of communication strategy of Park Lane International School
Author: Čurpeková, Oľga
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Olšanová, Květa
Opponents: Lepka, Ondřej
Thesis language: English
Abstract:
This thesis focuses on the analysis of school communication of international school in Prague. Its main aim is to determine suitable communication strategy for Park Lane International School. The thesis consists of two main parts. The first part is theoretical and deals with the marketing of educational services, focusing specifically on the communication strategy of school. The second part is practical and begins with the introduction to international school market. It provides analyses of Park Lane school communication and its competitors based on the online school communication. Moreover, the interpretation of qualitative research based on the interviews conducted with parents is presented. To reach the main aim, thesis concludes with specific conclusions and recommendations for school communication strategy.
Keywords: services; marketing of educational services; school communication; communication strategy; international school
Thesis title: Analysis of communication strategy of Park Lane International School
Author: Čurpeková, Oľga
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Olšanová, Květa
Opponents: Lepka, Ondřej
Thesis language: English
Abstract:
Tato práce se zaměřuje na analýzu školní komunikace mezinárodní školy v Praze. Její hlavním cílem je určit vhodnou komunikační strategii pro Park Lane International School. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je teoretická a zabývá se marketingem vzdělávacích služeb a komunikační strategii školy. Druhá část je praktická a začíná úvodem na mezinárodní školní trh. Poskytuje analýzu školní komunikace Park Lane a její konkurence na základě školní online komunikace. Kromě toho je prezentována interpretace kvalitativního výzkumu založeného na rozhovorech s rodiči. K dosažení hlavního cíle práce koncipuje konkrétní závěry a doporučení pro komunikační strategii školy.
Keywords: služby; marketing vzdělávacích služeb; školní komunikace; komunikační strategie; mezinárodní škola

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 6. 2. 2017
Date of submission: 24. 4. 2018
Date of defense: 30. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/58027/podrobnosti

Files for download

    Last update: