Analysis of communication strategy of Park Lane International School

Název práce: Analysis of communication strategy of Park Lane International School
Autor(ka) práce: Čurpeková, Oľga
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Lepka, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This thesis focuses on the analysis of school communication of international school in Prague. Its main aim is to determine suitable communication strategy for Park Lane International School. The thesis consists of two main parts. The first part is theoretical and deals with the marketing of educational services, focusing specifically on the communication strategy of school. The second part is practical and begins with the introduction to international school market. It provides analyses of Park Lane school communication and its competitors based on the online school communication. Moreover, the interpretation of qualitative research based on the interviews conducted with parents is presented. To reach the main aim, thesis concludes with specific conclusions and recommendations for school communication strategy.
Klíčová slova: services; marketing of educational services; school communication; communication strategy; international school
Název práce: Analysis of communication strategy of Park Lane International School
Autor(ka) práce: Čurpeková, Oľga
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Olšanová, Květa
Oponenti práce: Lepka, Ondřej
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato práce se zaměřuje na analýzu školní komunikace mezinárodní školy v Praze. Její hlavním cílem je určit vhodnou komunikační strategii pro Park Lane International School. Práce se skládá ze dvou hlavních částí. První část je teoretická a zabývá se marketingem vzdělávacích služeb a komunikační strategii školy. Druhá část je praktická a začíná úvodem na mezinárodní školní trh. Poskytuje analýzu školní komunikace Park Lane a její konkurence na základě školní online komunikace. Kromě toho je prezentována interpretace kvalitativního výzkumu založeného na rozhovorech s rodiči. K dosažení hlavního cíle práce koncipuje konkrétní závěry a doporučení pro komunikační strategii školy.
Klíčová slova: služby; marketing vzdělávacích služeb; školní komunikace; komunikační strategie; mezinárodní škola

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 6. 2. 2017
Datum podání práce: 24. 4. 2018
Datum obhajoby: 30. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/58027/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: