Destination management in the Czech Republic: the new system of categorization and certification

Thesis title: Destinační management v České republice: nový systém kategorizace a certifikace
Author: Jakšová, Barbora
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Špaček, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zabývá nově zaváděným systémem kategorizace a certifikace organizací destinačního managementu v České republice. Hlavním cílem je zhodnocení požadavků, které systém kategorizace a certifikace klade na organizace destinačního managementu a dále určení přínosů, rizik a nevýhod, které nový systém přináší. V teoretické části jsou uvedeny základní pojmy týkající se tématu a popsán současný stav destinačního managementu. Druhá část popisuje implementační plán a hodnotí možnost plnění stanovených kritérií. Naplnění hlavního cíle práce je dosaženo prostřednictvím analýzy dokumentů popisujících nový systém kategorizace a certifikace a zohledněním poznatků, komentářů a zkušeností z praxe.
Keywords: destinační management; organizace destinačního managementu; DMO; kategorizace; certifikace; cestovní ruch
Thesis title: Destination management in the Czech Republic: the new system of categorization and certification
Author: Jakšová, Barbora
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Abrhám, Josef
Opponents: Špaček, Ondřej
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the new system of categorization and certification of destination management organizations in the Czech Republic. The main objective of the thesis is to evaluate the requirements that the new system of categorization and certification places on destination management organizations and to determine the benefits, risks and disadvantages that the system brings. In the theoretical part, the basic concepts related to the topic are described as well as the current state of the destination management. The second part desribes the implementation plan and considers the ability to meet the criteria for certification. The goal of the work is achieved by analyzing documents describing the new system of categorization and certification and taking into account the opinions and experiences of professionals.
Keywords: tourism; organization of destination management; certification; destination management; DMO; categorization

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 9. 2017
Date of submission: 25. 4. 2018
Date of defense: 28. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62981/podrobnosti

Files for download

    Last update: