Gamification in human resource management

Thesis title: Gamification in human resource management
Author: Kachur, Nataliya
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Král, Pavel
Opponents: Novák, Michal
Thesis language: English
Abstract:
The main purpose of this bachelor thesis is to define, overview and explain a global megatrend - gamification in human resource management. Firstly, the work will define gamification from the academic point of view. The next goal of this work is to explain how gamification can be applied in such HR activities as recruitment, assessment and motivation. These activities where influenced by gamification most of all. The work is divided into three main parts. The first part defines gamification, its related terms and stages of gamification strategy. The second part is dedicated to gamification in HR management. It is divided into three chapters, that explain how gamification is applied in three activities of HR management. Every chapter is strengthened by a case study of a famous international company. The last chapter analyzes gamification in HR, overviews ethical issues connected with the topic, and provides the reader a recommendations on how to create a successful gamification strategy.
Keywords: Gamification; human resource management; game context; game design; recruitment; assessment; motivation
Thesis title: Gamifikace v řízení lidských zdrojů
Author: Kachur, Nataliya
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Král, Pavel
Opponents: Novák, Michal
Thesis language: English
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je definovat, udělat přehled a vysvětlit globální trend – Gamifikace v řízení lidských zdrojů. Na začátku práce se vymezí gamifikace z akademického hlediska. Dalším cílem této práce je vysvětlit, jak může být gamifikace aplikovaná v jednotlivých činnostech lidských zdrojů (získávaní, hodnocení a motivace pracovníků). Tyto aktivity byly nejvíce ovlivněné gamifikací. Práce je rozdělená do třech částí. První část definuje gamifikaci, související pojmy a fáze gamifikační strategie. Druhá část je věnována použití tohoto trendu v řízení lidských zdrojů, rozděluje se na tři kapitoly, které vysvětlují, jakým způsobem se aplikuje gamifikace ve činnostech řízení lidských zdrojů. Každá kapitola je posílena o případovou studii známe mezinárodní společnosti. Poslední část práce analyzuje gamifikaci v LZ, dělá přehled o etických otázkách souvisejících s tématem a poskytuje čtenáři doporučení, jak vytvořit úspěšnou gamifikační strategii.
Keywords: management lidských zdrojů; hodnoceni pracovníků; herní kontext; herní design; motivace pracovníků; Gamifikace; získávaní pracovníků

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 3. 2018
Date of submission: 26. 4. 2018
Date of defense: 5. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65408/podrobnosti

Files for download

    Last update: