The internal control system in a specific company

Thesis title: Vnitřní kontrolní systém ve vybrané obchodní společnosti
Author: Šikýřová, Tereza
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Pelák, Jiří
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
Náplní této diplomové práce je téma vnitřního kontrolního systému ve vybrané obchodní společnosti. Stávající koncepce vnitřního kontrolního systému podniku je porovnávána se standardem pro nastavení systému vnitřního řízení a kontroly tzv. COSO.Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá představením společnosti a jejím vývojem. V druhé části je popisován vnitřní kontrolní systém společnosti dle rozdělení na kontrolní prostředí, proces vyhodnocení rizik, informace a komunikace, kontrolní činnosti a monitorování kontrol. Třetí část obsahuje dvě konkrétní případové studie, které se váží k nedostatkům vnitřního kontrolního systému ve společnosti. V poslední části jsou představeny návrhy řešení nedostatků vnitřního kontrolního systému především ve finanční oblasti.
Keywords: kontrolní prostředí; proces vyhodnocení rizik; informace a komunikace; vnitřní kontrolní systém; kontrolní činnosti; monitorování kontrol; organizační struktura; vnitropodniková směrnice; workflow
Thesis title: The internal control system in a specific company
Author: Šikýřová, Tereza
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Pelák, Jiří
Opponents: Roubíčková, Jaroslava
Thesis language: Česky
Abstract:
The thesis focuses on the topic of internal control system in a specific company. The current concept of internal control in the company is compared to the COSO.This thesis is divided into four parts. The first part deals with the introduction of the company and its development. The second part describes company´s internal control divided into parts such as control environment, risk assessment, information and communication, control activities and monitoring activities. The third part contains two specific case studies that relate to the weaknesses of internal control system in the company. The last part presents suggestions for solving the internal control´s weaknesses, especially in the financial field.
Keywords: internal control; control environment; control activities; organizational structure; internal directive; workflow; risk assessment; information and communication; monitoring activities

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Deparment of Finacial Accounting and Auditing

Information on submission and defense

Date of assignment: 20. 10. 2017
Date of submission: 26. 4. 2018
Date of defense: 19. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63601/podrobnosti

Files for download

    Last update: