Vnitřní kontrolní systém ve vybrané obchodní společnosti

Název práce: Vnitřní kontrolní systém ve vybrané obchodní společnosti
Autor(ka) práce: Šikýřová, Tereza
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Náplní této diplomové práce je téma vnitřního kontrolního systému ve vybrané obchodní společnosti. Stávající koncepce vnitřního kontrolního systému podniku je porovnávána se standardem pro nastavení systému vnitřního řízení a kontroly tzv. COSO.Práce je rozdělena do čtyř částí. První část se zabývá představením společnosti a jejím vývojem. V druhé části je popisován vnitřní kontrolní systém společnosti dle rozdělení na kontrolní prostředí, proces vyhodnocení rizik, informace a komunikace, kontrolní činnosti a monitorování kontrol. Třetí část obsahuje dvě konkrétní případové studie, které se váží k nedostatkům vnitřního kontrolního systému ve společnosti. V poslední části jsou představeny návrhy řešení nedostatků vnitřního kontrolního systému především ve finanční oblasti.
Klíčová slova: kontrolní prostředí; proces vyhodnocení rizik; informace a komunikace; vnitřní kontrolní systém; kontrolní činnosti; monitorování kontrol; organizační struktura; vnitropodniková směrnice; workflow
Název práce: The internal control system in a specific company
Autor(ka) práce: Šikýřová, Tereza
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Pelák, Jiří
Oponenti práce: Roubíčková, Jaroslava
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The thesis focuses on the topic of internal control system in a specific company. The current concept of internal control in the company is compared to the COSO.This thesis is divided into four parts. The first part deals with the introduction of the company and its development. The second part describes company´s internal control divided into parts such as control environment, risk assessment, information and communication, control activities and monitoring activities. The third part contains two specific case studies that relate to the weaknesses of internal control system in the company. The last part presents suggestions for solving the internal control´s weaknesses, especially in the financial field.
Klíčová slova: internal control; control environment; control activities; organizational structure; internal directive; workflow; risk assessment; information and communication; monitoring activities

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra finančního účetnictví a auditingu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 20. 10. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 19. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/63601/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: