European Migration Policy in Theory and Practice

Thesis title: Evropská migrační politika v teorii a praxi
Author: Krlišová, Zdeňka
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Müller, Karel
Opponents: Fleissner, Kamil
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na charakteristiku imigrační politiky Evropské unie v kontextu současné migrační krize zejména v letech 2015–2017, která vyvolala debaty o kvalitě fungování evropské imigrační politiky. Hlavním cílem práce je zjistit, zda postupný přesun imigrační politiky na nadnárodní úroveň přináší pozitivní výsledky a vede k racionalizaci imigrační politiky. Tyto pozitivní výsledky by se pak měly odrážet v posunu veřejného mínění, které přestává vnímat imigraci pouze jako hrozbu. Práce přináší ucelený náhled na migrační krizi v rámci vymezených teorií a konkrétně analyzuje reakce vlád a veřejného mínění v Německu, Itálii a České republice.
Keywords: migrace; imigrační politika; uprchlická krize; Evropská unie; supranacionalizace
Thesis title: European Migration Policy in Theory and Practice
Author: Krlišová, Zdeňka
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Müller, Karel
Opponents: Fleissner, Kamil
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis focuses on the characteristics of the European Union immigration policy in the context of the current migration crisis, especially in the years 2015-2017, which triggered debates about the quality of the functioning of the European immigration policy. The aim of the thesis is to find out whether the sequential transfer of immigration policy to the supranational level brings positive results and leads to the rationalization of immigration policy. These positive outcomes should then be reflected in a shift in public opinion that stops perceiving immigration as a threat. The thesis provides a comprehensive view of the migration crisis within defined theories and specifically analyses the reactions of governments and public opinion in Germany, Italy and the Czech Republic.
Keywords: European Union; supranationalization; migration; immigration policy; refugee crisis

Information about study

Study programme: Politologie/Politologie
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Political Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 9. 2017
Date of submission: 26. 4. 2018
Date of defense: 6. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62848/podrobnosti

Files for download

    Last update: