Corporate culture of british company - Lake Vyrnwy Hotel & Spa

Thesis title: Firemní kultura britské společnosti Lake Vyrnwy Hotel & Spa
Author: Vojtěchová, Zuzana
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Müllerová, Františka
Opponents: Gullová, Soňa
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je popis a zhodnocení firemní kultury britské společnosti Lake Vyrnwy Hotel and Spa. Úvodní kapitola je zaměřena na výklad pojmů souvisejících s firemní kulturou, národní kulturou a etickým kodexem. Druhá kapitola se věnuje britské firemní kultuře, uvádí zvyklosti a zásady etikety britských podnikatelů a popisuje rozdíly mezi českou a britskou firemní kulturou. Poslední kapitola je praktickou částí bakalářské práce. Charakterizuje firemní kulturu hotelu Lake Vyrnwy a interpretuje výsledky dotazníkového šetření, které bylo provedeno za pomoci hotelového personálu.
Keywords: britská firemní kultura; britská firemní etiketa; hotelová firemní kultura; firemní kultura; etický kodex
Thesis title: Corporate culture of british company - Lake Vyrnwy Hotel & Spa
Author: Vojtěchová, Zuzana
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Müllerová, Františka
Opponents: Gullová, Soňa
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of bachelor thesis is decription and evaluation of corporate culture of british company Lake Vyrnwy Hotel and Spa. First chapter is focused on interpretation of terms related with corporate culture, national culture and code of ethics. The second chapter deals with british corporate culture, presents customs and rules of etiquette of british businessmen and decribes differences between czech and british corporate culture. The last chapter is practical part of the bachelor thesis. It characterizes corporate culture of Lake Vyrnwy hotel and interprets results of a questionnare which was given to the hotel personnel.
Keywords: code of ethics; british corporate culture; corporate culture of hotel; corporate culture

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 21. 6. 2017
Date of submission: 26. 4. 2018
Date of defense: 21. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62480/podrobnosti

Files for download

    Last update: