Incentive tourism as a possibility to maximize revenue

Thesis title: Incentivní cestovní ruch jako příležitost maximalizace tržeb
Author: Zach, Pavel
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Jenčková, Jiřina
Opponents: Vaško, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Práce je zaměřena na výzkum incentivního cestovního ruchu. Cílem bude zjistit postavení segmentu incentivního cestovního ruchu ve vybraných hotelech, zjistit klíčové zdrojové země a nastínit možný budoucí vývoj tohoto segmentu. Pro řešení diplomové práce byla využita metoda extrapolace časových řad a bodová metoda. Výsledkem bude zjištění postavení incentivního cestovního ruchu ve vybraných hotelech.
Keywords: Incentiva; bodová metoda; extrapolace časových řad; ubytovací služby; revenue management
Thesis title: Incentive tourism as a possibility to maximize revenue
Author: Zach, Pavel
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Jenčková, Jiřina
Opponents: Vaško, Martin
Thesis language: Česky
Abstract:
Thesis is focused on research of incentive tourism. The main aim of the thesis is to identify the position of incentive segment in selected hotels, to identify the key source countries and create a prediction of future possible development of this segment. The author uses a method Extrapolation for Time-Series and Point evaluation method. As a result for this thesis is to identify the importance of incentive tourism segment for selected hotels.
Keywords: hospitality; Point evaluation method; Incentive; revenue management; extrapolation for Time-Series method

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 5. 2017
Date of submission: 26. 4. 2018
Date of defense: 4. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62262/podrobnosti

Files for download

    Last update: