Incentivní cestovní ruch jako příležitost maximalizace tržeb

Název práce: Incentivní cestovní ruch jako příležitost maximalizace tržeb
Autor(ka) práce: Zach, Pavel
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Práce je zaměřena na výzkum incentivního cestovního ruchu. Cílem bude zjistit postavení segmentu incentivního cestovního ruchu ve vybraných hotelech, zjistit klíčové zdrojové země a nastínit možný budoucí vývoj tohoto segmentu. Pro řešení diplomové práce byla využita metoda extrapolace časových řad a bodová metoda. Výsledkem bude zjištění postavení incentivního cestovního ruchu ve vybraných hotelech.
Klíčová slova: Incentiva; bodová metoda; extrapolace časových řad; ubytovací služby; revenue management
Název práce: Incentive tourism as a possibility to maximize revenue
Autor(ka) práce: Zach, Pavel
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Jenčková, Jiřina
Oponenti práce: Vaško, Martin
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Thesis is focused on research of incentive tourism. The main aim of the thesis is to identify the position of incentive segment in selected hotels, to identify the key source countries and create a prediction of future possible development of this segment. The author uses a method Extrapolation for Time-Series and Point evaluation method. As a result for this thesis is to identify the importance of incentive tourism segment for selected hotels.
Klíčová slova: hospitality; Point evaluation method; Incentive; revenue management; extrapolation for Time-Series method

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 5. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 4. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/62262/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: