Business, trade and investment relations between the Czech Republic and Germany (from the Czech perspective)

Thesis title: Business, trade and investment relations between the Czech Republic and Germany (from the Czech perspective)
Author: Petr, Lukáš
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
This bachelor thesis concerns the relationship between the Czech Republic and Germany, more specifically their relationship regarding business, trade and investment. The business and trade are analysed in two ways. The first concerns the development over time, and the second one focuses on the current structure of trade. The investments are analysed in the time perspective and their current structure. Lastly this bachelor thesis examines one of the biggest investment made by German company on the territory of the Czech Republic, the investment of Volkswagen into ŠKODA Auto.
Keywords: business; trade; investment ; development ; current position ; the Czech Republic; Germany ; ŠKODA Auto ; Volkswagen
Thesis title: Busines,zahraniční obchod a investice mezi Českou republikou a Německem (z českého pohledu)
Author: Petr, Lukáš
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Štěrbová, Ludmila
Opponents: Halík, Jaroslav
Thesis language: English
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi Českou republikou a Německem, konkrétně je analýzou jejich vztahu týkajícího se businessu, obchodu a investic. Část businessu a obchodu je rozdělena do dvou částí. První se zabývá historickým vývojem a druhá se zaměřuje na nynější strukturu obchodu. Investice jsou posuzovány jak z perspektivy historického vývoje, tak se zaměřují na nynější strukturu. V neposlední řadě tato práce podrobněji zkoumá jednu z největších německých investic na území České republiky, a to investici Volkswagenu do ŠKODY Auto.
Keywords: nynější pozice; Česká republika; Německo; ŠKODA Auto; Volkswagen ; business; vývoj; obchod; investice

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 10. 3. 2017
Date of submission: 26. 4. 2018
Date of defense: 23. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61354/podrobnosti

Files for download

    Last update: