Busines,zahraniční obchod a investice mezi Českou republikou a Německem (z českého pohledu)

Název práce: Business, trade and investment relations between the Czech Republic and Germany (from the Czech perspective)
Autor(ka) práce: Petr, Lukáš
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
This bachelor thesis concerns the relationship between the Czech Republic and Germany, more specifically their relationship regarding business, trade and investment. The business and trade are analysed in two ways. The first concerns the development over time, and the second one focuses on the current structure of trade. The investments are analysed in the time perspective and their current structure. Lastly this bachelor thesis examines one of the biggest investment made by German company on the territory of the Czech Republic, the investment of Volkswagen into ŠKODA Auto.
Klíčová slova: business; trade; investment ; development ; current position ; the Czech Republic; Germany ; ŠKODA Auto ; Volkswagen
Název práce: Busines,zahraniční obchod a investice mezi Českou republikou a Německem (z českého pohledu)
Autor(ka) práce: Petr, Lukáš
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Štěrbová, Ludmila
Oponenti práce: Halík, Jaroslav
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá vztahem mezi Českou republikou a Německem, konkrétně je analýzou jejich vztahu týkajícího se businessu, obchodu a investic. Část businessu a obchodu je rozdělena do dvou částí. První se zabývá historickým vývojem a druhá se zaměřuje na nynější strukturu obchodu. Investice jsou posuzovány jak z perspektivy historického vývoje, tak se zaměřují na nynější strukturu. V neposlední řadě tato práce podrobněji zkoumá jednu z největších německých investic na území České republiky, a to investici Volkswagenu do ŠKODY Auto.
Klíčová slova: nynější pozice; Česká republika; Německo; ŠKODA Auto; Volkswagen ; business; vývoj; obchod; investice

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra mezinárodního podnikání

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 10. 3. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 23. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61354/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: