Sustainable Tourism Development and Its Application in the Destination of New Zealand

Thesis title: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a jeho uplatňování v destinaci Nový Zéland
Author: Rotková, Petra
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Indrová, Jarmila
Opponents: Němečková, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce se věnuje konceptu udržitelného rozvoje cestovního ruchu a jeho uplatňování v destinaci Nový Zéland. Cílem práce je analýza současného stavu udržitelného rozvoje cestovního ruchu v této destinaci a posouzení perspektiv jeho dalšího vývoje. Významnou část práce představuje dotazníkové šetření, které analyzuje a hodnotí povědomí jednotlivých aktérů cestovního ruchu o tomto konceptu a zjišťuje konkrétní aktivity, kterými k udržitelnosti přispívají.
Keywords: certifikace; indikátory; Nový Zéland; udržitelný cestovní ruch; udržitelný rozvoj; udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Thesis title: Sustainable Tourism Development and Its Application in the Destination of New Zealand
Author: Rotková, Petra
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Indrová, Jarmila
Opponents: Němečková, Kateřina
Thesis language: Česky
Abstract:
The diploma thesis deals with the concept of sustainable tourism development and its application in the destination of New Zealand. The aim of the thesis is to analyse the current condition of sustainable tourism development in this destination and to evaluate its further development outlook. An important part of the thesis is a questionnaire survey which analyses and evaluates the awareness of this concept among individual players in the tourism sector, and identifies the specific activities by means of which they contribute to sustainability.
Keywords: certification; indicators; New Zealand; sustainable development; sustainable tourism; sustainable tourism development

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Tourism

Information on submission and defense

Date of assignment: 14. 1. 2017
Date of submission: 26. 4. 2018
Date of defense: 4. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/60320/podrobnosti

Files for download

    Last update: