Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a jeho uplatňování v destinaci Nový Zéland

Název práce: Udržitelný rozvoj cestovního ruchu a jeho uplatňování v destinaci Nový Zéland
Autor(ka) práce: Rotková, Petra
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Němečková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce se věnuje konceptu udržitelného rozvoje cestovního ruchu a jeho uplatňování v destinaci Nový Zéland. Cílem práce je analýza současného stavu udržitelného rozvoje cestovního ruchu v této destinaci a posouzení perspektiv jeho dalšího vývoje. Významnou část práce představuje dotazníkové šetření, které analyzuje a hodnotí povědomí jednotlivých aktérů cestovního ruchu o tomto konceptu a zjišťuje konkrétní aktivity, kterými k udržitelnosti přispívají.
Klíčová slova: certifikace; indikátory; Nový Zéland; udržitelný cestovní ruch; udržitelný rozvoj; udržitelný rozvoj cestovního ruchu
Název práce: Sustainable Tourism Development and Its Application in the Destination of New Zealand
Autor(ka) práce: Rotková, Petra
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Oponenti práce: Němečková, Kateřina
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The diploma thesis deals with the concept of sustainable tourism development and its application in the destination of New Zealand. The aim of the thesis is to analyse the current condition of sustainable tourism development in this destination and to evaluate its further development outlook. An important part of the thesis is a questionnaire survey which analyses and evaluates the awareness of this concept among individual players in the tourism sector, and identifies the specific activities by means of which they contribute to sustainability.
Klíčová slova: certification; indicators; New Zealand; sustainable development; sustainable tourism; sustainable tourism development

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra cestovního ruchu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2017
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 4. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/60320/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: