Development of Legal Relations between the European Union and Cuba

Thesis title: Development of Legal Relations between the European Union and Cuba
Author: Prendes González, Gabriela
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Grmelová, Nicole
Opponents: Patočka, Radim
Thesis language: English
Abstract:
The present work is intended to focus on the development of the legal relations between Cuba and the European countries, later the European Union. The history of the relations date back to the colonial period and they never followed a linear path. This work aims to chronologize themand set a timeline, analyzing the background related to specific periods and describing them with facts, events, and numbers. Basic legal instruments related to this topic, mentioned and described in this work are the EU Common Position on Cuba and the Political Dialogue and Cooperation Agreement.
Keywords: European Union; economic and legal relations; Cuba
Thesis title: Rozvoj právních vztahů mezi Evropskou unií a Kubou
Author: Prendes González, Gabriela
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Grmelová, Nicole
Opponents: Patočka, Radim
Thesis language: English
Abstract:
Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj právních vztahů mezi Kubou a evropskými zeměmi, později Evropskou unií. Historie vztahů se datuje do koloniálního období a nikdy nešla lineární cestou. Cílem této práce je nastavit časovou osu, analyzovat pozadí související s určitými obdobími a popisovat je fakty, událostmi a čísly. Základní právní nástroje související s tímto tématem, zmíněné a popsané v této práci, jsou Společný postoj EU k Kubě a Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou.
Keywords: Evropská unie; Kuba; ekonomické a právní vztahy

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of Business and European Law

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 3. 2016
Date of submission: 26. 4. 2018
Date of defense: 7. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/57010/podrobnosti

Files for download

    Last update: