Rozvoj právních vztahů mezi Evropskou unií a Kubou

Název práce: Development of Legal Relations between the European Union and Cuba
Autor(ka) práce: Prendes González, Gabriela
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Oponenti práce: Patočka, Radim
Jazyk práce: English
Abstrakt:
The present work is intended to focus on the development of the legal relations between Cuba and the European countries, later the European Union. The history of the relations date back to the colonial period and they never followed a linear path. This work aims to chronologize themand set a timeline, analyzing the background related to specific periods and describing them with facts, events, and numbers. Basic legal instruments related to this topic, mentioned and described in this work are the EU Common Position on Cuba and the Political Dialogue and Cooperation Agreement.
Klíčová slova: European Union; economic and legal relations; Cuba
Název práce: Rozvoj právních vztahů mezi Evropskou unií a Kubou
Autor(ka) práce: Prendes González, Gabriela
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Grmelová, Nicole
Oponenti práce: Patočka, Radim
Jazyk práce: English
Abstrakt:
Bakalářská práce se zaměřuje na rozvoj právních vztahů mezi Kubou a evropskými zeměmi, později Evropskou unií. Historie vztahů se datuje do koloniálního období a nikdy nešla lineární cestou. Cílem této práce je nastavit časovou osu, analyzovat pozadí související s určitými obdobími a popisovat je fakty, událostmi a čísly. Základní právní nástroje související s tímto tématem, zmíněné a popsané v této práci, jsou Společný postoj EU k Kubě a Dohoda o politickém dialogu a spolupráci mezi Evropskou unií a Kubou.
Klíčová slova: Evropská unie; Kuba; ekonomické a právní vztahy

Informace o studiu

Studijní program / obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Podnikání a právo
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta mezinárodních vztahů
Katedra: Katedra podnikového a evropského práva

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 3. 2016
Datum podání práce: 26. 4. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/57010/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: