The Issue of Commuting for Work in Socio-economic Contexts

Thesis title: Problematika dojíždění za prací v socioekonomických souvislostech
Author: Doležal, Petr
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Bartošová, Jitka
Opponents: Bína, Vladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem bakalářské práce je prezentace aktuálních analýz dojíždění za prací a shrnutí stávajících trendů této problematiky. Praktická část práce prezentuje výsledky také v nově zpracovaných ukazatelích z veřejně dostupných databází, zdrojů a diskutuje o mobilitě osob za prací v Jihočeském kraji a širším okolí.Pracovní mobilita osob je prezentována v socioekonomických ukazatelích vzdělání, celkové nezaměstnanosti, obyvatelstva podle zaměstnání, hrubých výdělků a obyvatelstva pod hranicí chudoby. Hlavní částí práce je analýza některých ukazatelů a studie konkrétních případů.
Keywords: okolí Jihočeského kraje; dojíždění; práce; socio-ekonomika
Thesis title: The Issue of Commuting for Work in Socio-economic Contexts
Author: Doležal, Petr
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Bartošová, Jitka
Opponents: Bína, Vladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of the bachelor thesis is to present current analysis of commuting and summarize the current trends of this issue. The practical part of the thesis also presents the results in newly prepared indicators from publicly available databases, sources and discusses the mobility of persons for work in the Jihočeský kraj and the wider area. Commuting of people for work is presented in socio-economic indicators of education, total unemployment, inhabitants in population by occupation, gross earnings and population below the poverty line. The main part of the thesis is the analysis of some indicators and study of some cases.
Keywords: around Jihočeský kraj; commute; work; socio-economic

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Exact Methods

Information on submission and defense

Date of assignment: 5. 4. 2018
Date of submission: 27. 3. 2019
Date of defense: 16. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65855/podrobnosti

Files for download

    Last update: