Principles of Financial Management of Company Applied to Family Finances

Thesis title: Principy finančního managementu firmy aplikované na rodinné finance
Author: Spolková, Veronika
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Votava, Libor
Opponents: Kučera , Ladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Principy finančního managementu firmy aplikované na rodinné finance“ se zabývá tím, zda lze uplatnit principy a nástroje využívané ve firmách pro rodiny a hospodaření s rodinnými financemi. Cílem práce je komparace rodinných a firemních financí, zjištění jejich podobností a rozdílů. Práce ukazuje, jak lze aplikovat postupy používané ve finančním managementu firem pro práci s osobními financemi. Výstupem práce je zhodnocení finanční situace několika rodin za použití nástrojů finančního managementu. Jednotlivé rodiny jsou podrobně analyzovány a závěrem jim jsou na základě analýzy doporučeny postupy pro zlepšení jejich finanční stability a eliminaci rizik.
Keywords: rodinné finance; finanční management; finance; rizika; finanční plánování; finanční analýza
Thesis title: Principles of Financial Management of Company Applied to Family Finances
Author: Spolková, Veronika
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Votava, Libor
Opponents: Kučera , Ladislav
Thesis language: Česky
Abstract:
The master’s thesis titled "Principles of Financial Management of Company Applied to Family Finances" deals aplicating the principles of the financial management. It also deals with using instruments of financial management to families and helps to manage family finances.The goal of the thesis is to compare the family finances and corporate finances, to find out their similarities and differences. The thesis shows how to apply the procedures used in financial management of companies for working with personal finances. The output of the thesis is the evaluation of financial situation of several families with using financial management instruments. Individual families are detaily analyzed. Recommendation of procedures is based on analysis. It helps to improve their financial stability and lowers risks.
Keywords: financial management; family finance; risk; financial planning; financial analysis; finance

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Management
Department: Department of Social Sciences

Information on submission and defense

Date of assignment: 28. 2. 2017
Date of submission: 27. 4. 2018
Date of defense: 29. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/61065/podrobnosti

Files for download

    Last update: