Principy finančního managementu firmy aplikované na rodinné finance

Název práce: Principy finančního managementu firmy aplikované na rodinné finance
Autor(ka) práce: Spolková, Veronika
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Kučera , Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Diplomová práce s názvem „Principy finančního managementu firmy aplikované na rodinné finance“ se zabývá tím, zda lze uplatnit principy a nástroje využívané ve firmách pro rodiny a hospodaření s rodinnými financemi. Cílem práce je komparace rodinných a firemních financí, zjištění jejich podobností a rozdílů. Práce ukazuje, jak lze aplikovat postupy používané ve finančním managementu firem pro práci s osobními financemi. Výstupem práce je zhodnocení finanční situace několika rodin za použití nástrojů finančního managementu. Jednotlivé rodiny jsou podrobně analyzovány a závěrem jim jsou na základě analýzy doporučeny postupy pro zlepšení jejich finanční stability a eliminaci rizik.
Klíčová slova: rodinné finance; finanční management; finance; rizika; finanční plánování; finanční analýza
Název práce: Principles of Financial Management of Company Applied to Family Finances
Autor(ka) práce: Spolková, Veronika
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Votava, Libor
Oponenti práce: Kučera , Ladislav
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The master’s thesis titled "Principles of Financial Management of Company Applied to Family Finances" deals aplicating the principles of the financial management. It also deals with using instruments of financial management to families and helps to manage family finances.The goal of the thesis is to compare the family finances and corporate finances, to find out their similarities and differences. The thesis shows how to apply the procedures used in financial management of companies for working with personal finances. The output of the thesis is the evaluation of financial situation of several families with using financial management instruments. Individual families are detaily analyzed. Recommendation of procedures is based on analysis. It helps to improve their financial stability and lowers risks.
Klíčová slova: financial management; family finance; risk; financial planning; financial analysis; finance

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta managementu
Katedra: Katedra společenských věd

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 28. 2. 2017
Datum podání práce: 27. 4. 2018
Datum obhajoby: 29. 5. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/61065/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: