Business process optimalization in an insurance company using the Selenium-WebDriver testing tool

Thesis title: Optimalizace byznys procesu v pojišťovně za použití testovacího nástroje Selenium-WebDriver
Author: Rambousek, Jakub
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Sobotka, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Hlavním cílem bakalářské práce je zautomatizovat, pomocí nástroje Selenium-WebDriver, proces obnovy smluv v pojišťovně. Obnova smluv se provádí v rozhraní webové aplikace, jedná se o posloupnost kroků ve webovém prohlížeči, kterou dosud musel vykonávat člověk. Samotný automat je naprogramován v jazyce Java a bude využíván zaměstnanci pojišťovny Generali Česká pojišťovna. Vedlejším cílem je ukázat, že kromě automatizace testování webových aplikací lze tento nástroj využít i na automatizaci byznys procesů a ulehčit tak práci s větším množstvím dat, nebo s často se opakujícími úkony.
Keywords: proces; webová aplikace; automatizace; WebDriver; testování; automatizované testování; automatizace procesu; Selenium-WebDriver; Selenium
Thesis title: Business process optimalization in an insurance company using the Selenium-WebDriver testing tool
Author: Rambousek, Jakub
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Luc, Ladislav
Opponents: Sobotka, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The main goal of this bachelor thesis is to automate, through the Selenium-WebDriver tool, the process of contract renewal in an insurance company. Contract renewal is done in a web application interface, it is a sequence of steps in a web aplication that had to be performed by a person. The machine itself is programmed in Java and will be used by employees of Generali Česká pojišťovna. The secondary goal is to show that in addition to automating web application testing, this tool can also be used to automate business processes, making it easier to work with large amounts of data or with repetitive tasks.
Keywords: Selenium; WebDriver; Selenium-WebDriver; automation; process; web application; testing; automated testing; process automation

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Systems Analysis

Information on submission and defense

Date of assignment: 25. 1. 2018
Date of submission: 6. 12. 2019
Date of defense: 2020

Files for download

The files will be available after the defense of the thesis.

    Last update: