Optimalizace byznys procesu v pojišťovně za použití testovacího nástroje Selenium-WebDriver

Název práce: Optimalizace byznys procesu v pojišťovně za použití testovacího nástroje Selenium-WebDriver
Autor(ka) práce: Rambousek, Jakub
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Sobotka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Hlavním cílem bakalářské práce je zautomatizovat, pomocí nástroje Selenium-WebDriver, proces obnovy smluv v pojišťovně. Obnova smluv se provádí v rozhraní webové aplikace, jedná se o posloupnost kroků ve webovém prohlížeči, kterou dosud musel vykonávat člověk. Samotný automat je naprogramován v jazyce Java a bude využíván zaměstnanci pojišťovny Generali Česká pojišťovna. Vedlejším cílem je ukázat, že kromě automatizace testování webových aplikací lze tento nástroj využít i na automatizaci byznys procesů a ulehčit tak práci s větším množstvím dat, nebo s často se opakujícími úkony.
Klíčová slova: proces; webová aplikace; automatizace; WebDriver; testování; automatizované testování; automatizace procesu; Selenium-WebDriver; Selenium
Název práce: Business process optimalization in an insurance company using the Selenium-WebDriver testing tool
Autor(ka) práce: Rambousek, Jakub
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Luc, Ladislav
Oponenti práce: Sobotka, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The main goal of this bachelor thesis is to automate, through the Selenium-WebDriver tool, the process of contract renewal in an insurance company. Contract renewal is done in a web application interface, it is a sequence of steps in a web aplication that had to be performed by a person. The machine itself is programmed in Java and will be used by employees of Generali Česká pojišťovna. The secondary goal is to show that in addition to automating web application testing, this tool can also be used to automate business processes, making it easier to work with large amounts of data or with repetitive tasks.
Klíčová slova: Selenium; WebDriver; Selenium-WebDriver; automation; process; web application; testing; automated testing; process automation

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra systémové analýzy

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 1. 2018
Datum podání práce: 6. 12. 2019
Datum obhajoby: 2020

Soubory ke stažení

Soubory budou k dispozici až po obhajobě práce.

    Poslední aktualizace: