Designing and programming of open-source WebSocket server framework in PHP

Thesis title: Návrh a tvorba open-source WebSocket server frameworku v PHP
Author: Frydrych, Marek
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Mazánek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Tato práce se věnuje návrhu a vytvoření open-source frameworku pro tvorbu škálovatelných WebSocket serverů v programovacím jazyce PHP. Pro vysvětlení motivace pro jeho tvorbu bude nejprve provedena analýza současného stavu webových programovacích jazyků a také konkrétních řešení pro vývoj WebSocket serverů v jazyce PHP. Následně bude vysvětleno, proč by se měla využívat technologie WebSocket místo jiných obvyklých způsobů dosažení komunikace klientů se serverem v reálném čase, jako například AJAX polling či Long polling. Poté bude vysvětleno, jaké omezení vyplývají z použití jazyka PHP pro vývoj WebSocket serverů. Na základě získaných informací bude následně navržena struktura samotného frameworku, která bude poskytovat vývojářům jednoduchý a efektivní způsob tvorby WebSocket serverů. Po vytvoření struktury budou vybrány open-source komponenty, které poslouží k rychlejšímu vývoji samotného frameworku. Na závěr bude v práci zahrnuta příručka pro programátory, která na příkladu jednoduché chatovací aplikace vysvětlí strukturu frameworku, programování aplikační logiky a spuštění více instancí naprogramovaného WebSocket serveru.
Keywords: WebSocket; framework; webové aplikace pracující v reálném čase; otevřený software; PHP
Thesis title: Designing and programming of open-source WebSocket server framework in PHP
Author: Frydrych, Marek
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Pecinovský, Rudolf
Opponents: Mazánek, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
This thesis is dedicated to designing and programming of open-source framework aimed for creating scalable WebSocket servers in PHP programming language. Analysis of current state of website programming languages as well as analysis of existing solutions for programming WebSocket servers in PHP will be made to support author’s motivation for creating this thesis. After that, advantages of WebSockets over other alternative solutions for real-time communication between clients and server like AJAX polling or Long polling will be described. Summary of restrictions of PHP in usage for programming WebSocket servers will follow. Structure of the framework will be designed using gathered informations. Design should be easy to use and effective for creating WebSocket servers. Some available open-source components will be picked for programming of the framework. Handbook for programmers at the end will describe structure of the framework as well as programming application logic in it and running multiple instances of the server. Simple chat application will be used as example in this handbook.
Keywords: PHP; framework; open-source software; WebSocket; real-time web applications

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Information Technologies

Information on submission and defense

Date of assignment: 16. 2. 2018
Date of submission: 29. 4. 2018
Date of defense: 14. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64859/podrobnosti

Files for download

    Last update: