Návrh a tvorba open-source WebSocket server frameworku v PHP

Název práce: Návrh a tvorba open-source WebSocket server frameworku v PHP
Autor(ka) práce: Frydrych, Marek
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Mazánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Tato práce se věnuje návrhu a vytvoření open-source frameworku pro tvorbu škálovatelných WebSocket serverů v programovacím jazyce PHP. Pro vysvětlení motivace pro jeho tvorbu bude nejprve provedena analýza současného stavu webových programovacích jazyků a také konkrétních řešení pro vývoj WebSocket serverů v jazyce PHP. Následně bude vysvětleno, proč by se měla využívat technologie WebSocket místo jiných obvyklých způsobů dosažení komunikace klientů se serverem v reálném čase, jako například AJAX polling či Long polling. Poté bude vysvětleno, jaké omezení vyplývají z použití jazyka PHP pro vývoj WebSocket serverů. Na základě získaných informací bude následně navržena struktura samotného frameworku, která bude poskytovat vývojářům jednoduchý a efektivní způsob tvorby WebSocket serverů. Po vytvoření struktury budou vybrány open-source komponenty, které poslouží k rychlejšímu vývoji samotného frameworku. Na závěr bude v práci zahrnuta příručka pro programátory, která na příkladu jednoduché chatovací aplikace vysvětlí strukturu frameworku, programování aplikační logiky a spuštění více instancí naprogramovaného WebSocket serveru.
Klíčová slova: WebSocket; framework; webové aplikace pracující v reálném čase; otevřený software; PHP
Název práce: Designing and programming of open-source WebSocket server framework in PHP
Autor(ka) práce: Frydrych, Marek
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Pecinovský, Rudolf
Oponenti práce: Mazánek, Petr
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
This thesis is dedicated to designing and programming of open-source framework aimed for creating scalable WebSocket servers in PHP programming language. Analysis of current state of website programming languages as well as analysis of existing solutions for programming WebSocket servers in PHP will be made to support author’s motivation for creating this thesis. After that, advantages of WebSockets over other alternative solutions for real-time communication between clients and server like AJAX polling or Long polling will be described. Summary of restrictions of PHP in usage for programming WebSocket servers will follow. Structure of the framework will be designed using gathered informations. Design should be easy to use and effective for creating WebSocket servers. Some available open-source components will be picked for programming of the framework. Handbook for programmers at the end will describe structure of the framework as well as programming application logic in it and running multiple instances of the server. Simple chat application will be used as example in this handbook.
Klíčová slova: PHP; framework; open-source software; WebSocket; real-time web applications

Informace o studiu

Studijní program / obor: Aplikovaná informatika/Aplikovaná informatika
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta informatiky a statistiky
Katedra: Katedra informačních technologií

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 16. 2. 2018
Datum podání práce: 29. 4. 2018
Datum obhajoby: 14. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64859/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: