Fraud Operations In Banking Sphere

Thesis title: Fraud Operations In Banking Sphere
Author: Masiyev, Ali
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Čajka, Radek
Thesis language: English
Abstract:
In the today’s conditions of doing business, the banking sector is developing at a very rapid pace. This is first of all due to the fact that banks act as multipliers of the monetary mass available to all other economic actors, and thus their activities are indispensable for the normal operation of the real economic sector. The aim of this thesis is to analyze how banks mitigate the risks of frauds, namely on practical examples of banks in the Czech Republic. The practical part deals specifically with the activities of Czech banks for the elimination of frauds, and this empirical analysis is based on the theoretical knowledge acquired. The methodological tools used in this thesis include secondary research, primary research, and deductive thinking. Secondary research used to analyze the existing scientific literature requires to complete the theoretical part of the analysis. Primary research is used in the practical part and is based on interviews.
Keywords: fraud in banking; mortgage banks; offshore banks; Visa; Blockchain; private bank; Raiffeisen Bank; MasterCard
Thesis title: Fraud Operations in Banking Sphere
Author: Masiyev, Ali
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Taušer, Josef
Opponents: Čajka, Radek
Thesis language: English
Abstract:
V dnešních podmínkách podnikání se bankovní sektor vyvíjí ve velmi rychlém prostoru. Důvodem je především skutečnost, že banky působí jako multiplikátory měnové hmoty dostupné všem ostatním hospodářským činitelům, a proto jsou jejich činnosti nezbytné pro běžné fungování reálného hospodářského sektoru. Cílem práce je analyzovat, jak banky snižují rizika podvodů, konkrétně na praktických příkladech bank v České republice. Praktická část se zabývá konkrétně praxí českých bank při odstraňování podvodů a tato empirická analýza založená na získaných teoretických znalostech. Metodické nástroje použité v této práci zahrnují sekundární výzkum, primární výzkum a deduktivní myšlení. Sekundární výzkum, který slouží k analýze stávající vědecké literatury, vyžaduje dokončení teoretické části analýzy. Primární výzkum používaný v praktické části a na základě rozhovorů.
Keywords: Blockchain; podvody v bankovnictví; hypoteční banky; offshore banky; soukromá banka; Raiffeisen Bank; Visa; MasterCard

Information about study

Study programme: Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of International Relations
Department: Department of International Business

Information on submission and defense

Date of assignment: 11. 5. 2017
Date of submission: 30. 4. 2018
Date of defense: 28. 5. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/62109/podrobnosti

Files for download

    Last update: