Building Digital Designer Portfolio Using Web Publishing Tools

Thesis title: Building Digital Designer Portfolio Using Web Publishing Tools
Author: Shkatova, Iulia
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Dědic, Filip
Opponents: Chabirova, Majja
Thesis language: English
Abstract:
This Bachelor thesis is aimed to assist designers in building a digital portfolio using web publishing tools. The goal of the thesis is first to define the rules for building a successful digital portfolio and second to practice in building one using selected web publishing tool. The theoretical part includes an overview on digital design, design process and the concept of design portfolio. Theoretical sources are enriched with face-to-face interviews with Ales Nesetril, who is a product designer at STRV and Majja Chabirova, who is a freelance game concept artist. The analytical part compares the most popular web publishing tools used by designers: Wix, Squarespace, Readymag, Tilda and Cargo Collective. Obtained knowledge is implemented in the practical part, which covers the process of building personal portfolio using Readymag web publishing tool. The outcome of the thesis is a functional personal portfolio, in which a designer can make changes anytime without asking for help. This thesis will be mainly useful to junior designers and recent graduates building an online portfolio. However, it will also offer more experienced designers valuable advice on enhancing their online presence. Non-designers will learn how to create an online publication.
Keywords: online portfolio; digital design; digital designer; web publishing tools; personal brand; personal portfolio; website builders
Thesis title: Budování portfolia digitálního designéra pomoci nástrojů na tvorbu webových stránek
Author: Shkatova, Iulia
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Dědic, Filip
Opponents: Chabirova, Majja
Thesis language: English
Abstract:
Hlavním cílem této bakalářské práce je pomoci začínajícím designérům vybudovat digitální portfolio pomocí online nástrojů na tvorbu webových stránek (website builderů). Práce nejprve definuje pravidla i postupy budování úspěšného osobního portfolia a následně ověřuje této znalosti na příkladech úspěšných portfolií. Teoretická část popisuje téma digitálního designu v širším kontextu, definuje designový proces a koncept digitálního portfolia. Teoretické zdroje obohacené osobními rozhovory s Alešem Nesetřilem, produktovým designérem ve společnosti STRV a Majjou Chabirovou, nezávislou designérkou konceptů počítačových her. Analytická část porovnává nejpopulárnější website buildery mezi designéry: Wix, Squarespace, Readymag, Tilda a Cargo Collective. Získané znalosti jsou implementovány v praktické části bakalářské práce, která se zabývá procesem budování osobního portfolia pomocí nástroje Readymag. Výsledkem práce je funkční personální portfolio, ve kterém designér může provádět jakékoliv změny bez nutnosti se obracet na programátora. Tato práce bude především užitečná pro začínající designéry a absolventy, kteří potřebují vybudovat osobní portfolio, avšak i pokročilejší designéři najdou cenné rady ohledně zlepšení jejich online přítomnosti. Ostatní se naučí vytvářet online publikace.
Keywords: digitální design; digitální designér; nástroj na tvorbu webových stránek; website buildery; osobní portfolio; online portfolio; osobní brand

Information about study

Study programme: Aplikovaná informatika/Multimédia v ekonomické praxi
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Informatics and Statistics
Department: Department of Multimedia

Information on submission and defense

Date of assignment: 26. 2. 2018
Date of submission: 1. 5. 2018
Date of defense: 13. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65065/podrobnosti

Files for download

    Last update: