International taxation: CZ and Ireland

Thesis title: Mezinárodní zdanění: ČR a Irsko
Author: Benešovský, Michal
Thesis type: Bakalářská práce
Supervisor: Vítek, Leoš
Opponents: Tepperová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
Cílem této bakalářské práce je popsat jakou roli má Irská republika v mezinárodním daňovém plánování. První část práce se zabývá obecným popisem mezinárodního plánování. Další části jsou zaměřené na vybrané části irského daňového systému a smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Irskem. Poslední část je zaměřená na analýzu Double Irish Dutch Sandwich.
Keywords: Mezinárodní daňové plánování; Irsko; Dvojitý Ir; Holandský sendvič
Thesis title: International taxation: CZ and Ireland
Author: Benešovský, Michal
Thesis type: Bachelor thesis
Supervisor: Vítek, Leoš
Opponents: Tepperová, Jana
Thesis language: Česky
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to describe the role of Ireland in international tax planning. First part of this thesis describes international tax planning. Following parts are focused on selected Irish taxes and double taxation treaties. Last part deals with analysis of Double Irish Dutch Sandwich.
Keywords: Ireland; Double Irish; Dutch Sandwich; International tax planning

Information about study

Study programme: Finance a účetnictví/Finance
Type of study programme: Bakalářský studijní program
Assigned degree: Bc.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Finance and Accounting
Department: Department of Public Finance

Information on submission and defense

Date of assignment: 31. 1. 2018
Date of submission: 1. 5. 2018
Date of defense: 13. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/64624/podrobnosti

Files for download

    Last update: