Mezinárodní zdanění: ČR a Irsko

Název práce: Mezinárodní zdanění: ČR a Irsko
Autor(ka) práce: Benešovský, Michal
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Tepperová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Cílem této bakalářské práce je popsat jakou roli má Irská republika v mezinárodním daňovém plánování. První část práce se zabývá obecným popisem mezinárodního plánování. Další části jsou zaměřené na vybrané části irského daňového systému a smlouvu o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Irskem. Poslední část je zaměřená na analýzu Double Irish Dutch Sandwich.
Klíčová slova: Mezinárodní daňové plánování; Irsko; Dvojitý Ir; Holandský sendvič
Název práce: International taxation: CZ and Ireland
Autor(ka) práce: Benešovský, Michal
Typ práce: Bachelor thesis
Vedoucí práce: Vítek, Leoš
Oponenti práce: Tepperová, Jana
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to describe the role of Ireland in international tax planning. First part of this thesis describes international tax planning. Following parts are focused on selected Irish taxes and double taxation treaties. Last part deals with analysis of Double Irish Dutch Sandwich.
Klíčová slova: Ireland; Double Irish; Dutch Sandwich; International tax planning

Informace o studiu

Studijní program / obor: Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Přidělovaná hodnost: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta financí a účetnictví
Katedra: Katedra veřejných financí

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 31. 1. 2018
Datum podání práce: 1. 5. 2018
Datum obhajoby: 13. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/64624/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: