Personal branding

Thesis title: Personal branding
Author: Horatschkeová, Nikita
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Procházková, Markéta
Opponents: Machanský, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
Diplomová práce je věnována výzkumu vlivu osobní značky manažerů na jejich profesní život. Práce je rozdělena na část teoretickou, metodickou a praktickou. V teoretické části lze nalézt řadu definic a pojmů týkajících se značky, osobní značky a komunikace osobní značky. Zvolenou formou metodologie je kvalitativní výzkum, přesněji hloubkové rozhovory. Praktická část se zabývá rozhovory s jednotlivými manažery, jejichž výsledky jsou pak shrnuty a následně jsou navržena i některá doporučení.
Keywords: značka; osobní značka; vliv osobní značky na kariéru; komunikace osobní značky
Thesis title: Personal branding
Author: Horatschkeová, Nikita
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Procházková, Markéta
Opponents: Machanský, Petr
Thesis language: Česky
Abstract:
The Master thesis is dedicated to the research of the influence of the personal brand of several managers on their professional life. This thesis is divided into three parts – theoretical, methodical and practical part. The terms and definitions related to brand, personal brand and personal brand communication can be found in the theoretical part. The chosen kind of methodology is qualitative research, specifically depth interviews. The practical part contains the interviews with each manager and it also summs up the results of the interviews. The summary is followed by some recommedations.
Keywords: personal brand communication; brand; personal brand; influence of personal brand on career

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Marketing

Information on submission and defense

Date of assignment: 30. 9. 2017
Date of submission: 2. 5. 2018
Date of defense: 6. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/63265/podrobnosti

Files for download

    Last update: