Communications of art museums on social networks

Thesis title: Komunikace muzeí umění na sociálních sítích
Author: Tanatarova, Iuliia
Thesis type: Diplomová práce
Supervisor: Janištinová, Anna
Opponents: Prokůpek, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
V současné době muzea umění už nejsou jenom budovy pro uchovávání cenných výtvarných díl. Dnes muzea umění se staly skutečnými živými organismy, která aktivně žijí a komunikují s veřejností. A jeden z moderních, efektivních a levných způsobu komunikace je samozřejmě komunikace na sociálních sítích. Zkusím dokázat, že svět se mění, a takové netypické oblasti jako muzeí umění a sociální sítě se stává neoddělitelně propojené. Pomoci dvou typu výzkumu: zaslání online dotazníku a vlastní analýzy profilů a stránek komunit členů šetření na různých druzích sociálních sítí, má za cíl zjistit, jak muzeí umění v České republice a Rusku využívají komunikace na sociálních sítích, a jestliže tento typ komunikace má nějaký dopad na činnost muzeí, hlavně na jejich návštěvnost. V závěru pokusím porovnat odpovědí ze dvou zemí a najít několik klíčových univerzálních pravidel pro účinnou komunikace muzeí umění na sociálních sítích.
Keywords: Sledující; Návštěvníci; Dosah a dopad komunikace; Sociální sítě
Thesis title: Communications of art museums on social networks
Author: Tanatarova, Iuliia
Thesis type: Diploma thesis
Supervisor: Janištinová, Anna
Opponents: Prokůpek, Marek
Thesis language: Česky
Abstract:
Nowaday museums of art are not only buildings for preservation of valuable artwork. Today art museums have become real living organisms that actively live and communicate with the public. And one of the modern, effective and cheap ways to communicate is, of course, communication on social networks. This paper will prove that the world is changing, and such atypical areas as museums of art and social networks are inseparably interconnected. As the mean of the survey two types of research had been used: the online questionnaire and the analysis of museum profiles and community members' on various social networking sites. The aim of thesis was to find out how art museums in the Czech Republic and Russia are using social networking and if this type of communication has some impact on the activities of museums, especially on their attendance. In conclusion, the outcomes of the reserach from Czech Republic and Russia will be compared from to find key universal rules for effective communication of art museums on social networks.
Keywords: Social networks; Reach and impact of communication; Followers; Visitors

Information about study

Study programme: Ekonomika a management/Arts Management
Type of study programme: Magisterský studijní program
Assigned degree: Ing.
Institutions assigning academic degree: Vysoká škola ekonomická v Praze
Faculty: Faculty of Business Administration
Department: Department of Arts management

Information on submission and defense

Date of assignment: 13. 4. 2018
Date of submission: 6. 5. 2018
Date of defense: 7. 6. 2018
Identifier in the InSIS system: https://insis.vse.cz/zp/65755/podrobnosti

Files for download

    Last update: