Komunikace muzeí umění na sociálních sítích

Název práce: Komunikace muzeí umění na sociálních sítích
Autor(ka) práce: Tanatarova, Iuliia
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Janištinová, Anna
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
V současné době muzea umění už nejsou jenom budovy pro uchovávání cenných výtvarných díl. Dnes muzea umění se staly skutečnými živými organismy, která aktivně žijí a komunikují s veřejností. A jeden z moderních, efektivních a levných způsobu komunikace je samozřejmě komunikace na sociálních sítích. Zkusím dokázat, že svět se mění, a takové netypické oblasti jako muzeí umění a sociální sítě se stává neoddělitelně propojené. Pomoci dvou typu výzkumu: zaslání online dotazníku a vlastní analýzy profilů a stránek komunit členů šetření na různých druzích sociálních sítí, má za cíl zjistit, jak muzeí umění v České republice a Rusku využívají komunikace na sociálních sítích, a jestliže tento typ komunikace má nějaký dopad na činnost muzeí, hlavně na jejich návštěvnost. V závěru pokusím porovnat odpovědí ze dvou zemí a najít několik klíčových univerzálních pravidel pro účinnou komunikace muzeí umění na sociálních sítích.
Klíčová slova: Sledující; Návštěvníci; Dosah a dopad komunikace; Sociální sítě
Název práce: Communications of art museums on social networks
Autor(ka) práce: Tanatarova, Iuliia
Typ práce: Diploma thesis
Vedoucí práce: Janištinová, Anna
Oponenti práce: Prokůpek, Marek
Jazyk práce: Česky
Abstrakt:
Nowaday museums of art are not only buildings for preservation of valuable artwork. Today art museums have become real living organisms that actively live and communicate with the public. And one of the modern, effective and cheap ways to communicate is, of course, communication on social networks. This paper will prove that the world is changing, and such atypical areas as museums of art and social networks are inseparably interconnected. As the mean of the survey two types of research had been used: the online questionnaire and the analysis of museum profiles and community members' on various social networking sites. The aim of thesis was to find out how art museums in the Czech Republic and Russia are using social networking and if this type of communication has some impact on the activities of museums, especially on their attendance. In conclusion, the outcomes of the reserach from Czech Republic and Russia will be compared from to find key universal rules for effective communication of art museums on social networks.
Klíčová slova: Social networks; Reach and impact of communication; Followers; Visitors

Informace o studiu

Studijní program / obor: Ekonomika a management/Arts Management
Typ studijního programu: Magisterský studijní program
Přidělovaná hodnost: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta: Fakulta podnikohospodářská
Katedra: Katedra Arts managementu

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 13. 4. 2018
Datum podání práce: 6. 5. 2018
Datum obhajoby: 7. 6. 2018
Identifikátor v systému InSIS: https://insis.vse.cz/zp/65755/podrobnosti

Soubory ke stažení

    Poslední aktualizace: